Firmaet Lesekompetanse gir en grundig innføring i hvordan elevene kan bruke tiden før eksamen.

Hjelp før større prøver og eksamen

Hvordan forbereder du deg til prøver og eksamen?

 

Vil du lære hvordan du bør angripe og få oversikt over lærestoffet før større prøver og eksamen?

 

Du får en grundig innføring i hvordan du kan bruke tiden før en prøve, tentamen eller eksamen. Du får innsikt i og trening på å bruke læringsstrategier for å få oversikt over lærestoffet, systematisere det og kontrollere egen læring.

 

Kanskje kaller du det «studieteknikk», én arbeidsmåte du har lært og som du bruker i alle fag og temaer.  En «læringsstrategi» er en metode du velger avhengig av lærestoff for å nå et fastsatt mål. Det betyr at lærestoff og mål avgjør strategivalget.

 

 

Firmaet Lesekompetanse gir en grundig innføring i hvordan elevene kan bruke tiden før eksamen.
Firmaet Lesekompetanse gir en grundig innføring i hvordan elevene kan bruke tiden før eksamen.