Firmaet Lesekompetanse gir opplæring i lesing og skriving.

OM LESEKOMPETANSE

Firmaet Lesekompetanse er en virksomhet innenfor lese- og skrivetrening. Når det gjelder lesing, er grunntanken å gå tilbake i leseprosessen til det trinnet der eleven befinner seg. Deretter bygges gradvis leseferdigheten opp. Når avkodingen, den tekniske siden av lesingen, er automatisert, gis opplæring i bedre tekstforståelse. Det gjøres gjennom aktiv og systematisk bruk av læringsstrategier.

 

Idéen bak skrivetreningen er å utvikle språklig bevissthet slik at den som skriver, blir i stand til å forbedre egne tekster ved hjelp av kritisk lesing.

 

Firmaet ble etablert i 2004.

Merete Wennevold hjelper i dag både barn, ungdom og voksne som har vansker med lesing og tekstforståelse og derfor trenger lesehjelp.  Noen har dysleksi, andre leser sakte og mange evner ikke å nyttiggjøre seg det de leser. Det reduserer effektiviteten i skolearbeid og studier og hemmer læring.

 

Merete Wennevold hadde lang erfaring fra næringsliv og videregående skole før hun etablerte Lesekompetanse. I tillegg til å ha privatelever fra starten i 2004, hadde hun diverse oppdrag for offentlige virksomheter.  I ti år var hun gjesteforeleser ved landets politihøgskoler og foreleste i språk i politirapporter. Universitetet i Agder engasjerte henne til oppdragsundervisning i skriving, og hun har veiledet studenter i skriving av ulike tektsjangere.

 

I perioder var Merete Wennevold innleid som kursholder i Oslo kommune, der hun også underviste voksne, minoritetsspråklige elever. Videre har hun holdt kurs i leseforståelse og læringsstrategier for flere tusen lærere og var i mange år foreleser på Østlandsk lærerstevne.

 

Merete Wennevold er lektor. Hun har hovedfag i nordisk språk og litteratur og har lesing og læringsstrategier som spesialområde. Som støttefag har hun blant annet spesialpedagogikk.

 

 

Firmaet Lesekompetanse gir opplæring i lesing og skriving.
Firmaet Lesekompetanse gir opplæring i lesing og skriving.