Firmaet Lesekompetanse gir privattimer i lesing, læringsstrategier (studieteknikk) og skriving.

PRIVATELEVER

Grunnleggende leseopplæring

 

Undervisning til enkeltelever gis ut fra eventuell logopedrapport, elevsamtale og samtale med foresatte. Det vil si at undervisningen tilpasses eleven og legges opp med utgangspunkt i elevens vansker.

 

Ofte kan det være nødvendig å gå tilbake til den første leseopplæringen hvis eleven har mistet deler av den. Deretter bygges elevens leseferdighet gradvis opp. Opplevelse av å mestre står hele veien sentralt i opplæringen.

 

Skriveopplæring

 

Skriving er bokstavforming, rettskriving, setningsbygning og tegnsetting. Barn med skrivevansker vil ofte blande sammen enkelte bokstaver. De strever med dobbeltkonsonant, og på høyere trinn kan setningsbygning og tegnsetting være utfordringer.

 

Å skrive sammenhengende tekst kan være krevende for mange. Kriteriene for god tekst vil avhenge av nivå og klassetrinn. Elevene starter med å skrive korte tekster om et kjent tema. Etter hvert skal de lære å lese teksten sin kritisk.

 

På høyere trinn vil elevene få veiledning i hvordan de kan arbeide med lengre tekster, blant annet med tanke på innhold, disposisjon, setningsbygning og kritisk lesing.

Læringsstrategier/studieteknikk/lære å lære

 

Mange elever og studenter vil ha nytte av å kunne et variert utvalg læringsstrategier. Det kan ofte være vanskelig å komme gjennom store tekstmengder flere ganger. Derfor er det viktig å kunne og å bruke effektive strategier.

 

Strategiene forklares, og eleven skal selv arbeide seg gjennom et bredt utvalg strategier.

 

 

Firmaet Lesekompetanse gir privattimer i lesing, læringsstrategier (studieteknikk) og skriving.
Firmaet Lesekompetanse gir privattimer i lesing, læringsstrategier (studieteknikk) og skriving.