Lese- og skrivevansker

 

Mange barn og unge strever med lesing og skriving. Noen får diagnosen dysleksi og får noe hjelp. Andre strever, får ingen diagnose og kanskje heller ikke hjelp.

 

Lese- og skrivevansker kalles ofte «spesifikke lærevansker». Det vil si at elevene ikke har andre vansker, men ettersom lesing er en grunnleggende ferdighet, vil elevene streve i de fleste fagene dersom de ikke får lesehjelp.

 

Når tekstmengden øker på mellomtrinnet, vil vanskene øke tilsvarende og bli mer synlige. Ofte kan elevene ha hatt utfordringer fra begynneropplæringen, men ikke blitt oppdaget.

 

Trenger du - eller noen du kjenner - hjelp med lesing og skriving?

 

Send en e-post til post@lesekompetanse.no for mer informasjon.